7th Říjen 2019

Prevence kontrastem vyvolané nefropatie


Protokol pro i.v. hydrataci:

Fyziologický roztok (nebo NaHCO3 1,4% v 5% glukose) 1ml/kg/hodinu 3-4 hodiny před vyšetřením a 4-6 hodin po vyšetření, u nemocných s těžkým srdečním selháním nebo terminálním selháním ledvin je třeba objem infuze individualizovat.


Speciální situace:

Intraarteriální podání kontrastní látky:

Při podání pod úrovní renálních tepen (tj. kontrast se do renálních tepen dostane až při druhém oběhu látky organismem) je postup stejný jako u i.v. podání.

Při podávní nad úrovní renálních tepen (tj. levostranné srdeční oddíly, aorta nad úrovní renálních tepen ) jsou v riziku už nemocní s glomerulární filtrací pod 0,75ml/s/1,73m2, protokol pro i.v. hydrataci je stejný.Akutní vyšetření:

hydrataci před podáním kontrastu zkrátit na 1 hodinu – rychostí 3ml/kg/hod. , po vyšetření pokračovat v i.v. hydrataci obvyklým způsobem (1ml/kg/hod.)Pacient na ARO či JIP

Obecně zvýšené riziko akutního poškození ledvin již při glomerulární filtraci pod 0,75ml/s/1,73m2, hydratace dle ošetřujícího lékařeDěti

K výpočtu glomerulární filtrace použít Schwartzův vzorec:

Glomerulární filtrace(ml/s/1,73m2) = (36.5 × výška v cm) / (sérový kreat. v μmol/l x 60)

Jiné formáty ke stažení


Vytiskněte si tento článek!Stáhnout PDF

Podle 10. verze doporučení Evropské společnosti urogenitální radiologie z roku 2018 zpracoval MUDr.Martin Janeček

Top